Fungsi Ma dan Hamzah Istifham

2 Juli 2016

Fungsi ma ( ما ) dalam bahasa arab ada banyak makna tergantung konsteksnya. namun kita kali ini akan membahas fungsi ma sebagai alat untuk bertanya, khususnya untuk benda yang si penanya memang sama sekali belum mengetahui nama benda tersebut. adapun hamzah istifham (أ) digunakan untuk menanyakan benda yang sudah diketahui namun si penanya masih ragu akan nama benda tersebut. maka untuk menyakinkannya dengan bertanya menggunakan hamzah istifham.

ما

ما هذا ؟ هذا كتابٌ

أ هذا كِتَابٌ ؟ لا

ما هذا ؟ هذا كُرسِيٌ

أ هذا مِفتَاحٌ ؟ نعم

ما هذا ؟ هذا سَريرٌ

ما هذا ؟ هذا نَجمٌ

أ هذا نجمٌ ؟ لا, هذا قَمَرٌ

أ هذا بيتٌ ؟ لا, هذا مَسجِدٌ

ما هذا ؟ هذا جِدَارٌ

ما هذا ؟ هذا قَمِيصٌ

ما هذا ؟ هذا مِندِيلٌ

Terjemahkan kalimat di bawah ini

  1. Ini adalah masjid. Apakah ini ? ini adalah rumah.
  2. Apakah ini ranjang ? ya, ini adalah ranjang
  3. Ini adalah kunci.
  4. Ini adalah bulan. Apakah ini bulan ? ia.
  5. Apakah ini dinding ? ya.

المُفرَدَاتُ الجَدِيدَةُ

ما : apakah

أ : Apakah

سَرِيرٌ : Tempat tidur

مِفتَاحٌ : kunci

قَمِيصٌ :kemeja

مِندِيلٌ : sapu tangan
Baca juga
24 April 2017
Huruf Istifham
Kata tanya dalam bahasa arab ada dua, yang pertama dalam bentuk isim dan yang kedua dalam bentuk huruf. Kata tanya dalam bentuk isim adalah kata tanya dengan menggunakan isim sebagai kata tanyanya, isim-isim ini juga dinamakan dengan isim istifham

24 April 2017
isim ma'rifah dan nakirah
Isim Nakiroh adalah isim yang belum jelas penunjukannya Isim Ma’rifat adalah isim yang sudah jelas penunjukannya

24 April 2017
Mubtada dan Khobar
kaidah mubtada dan khobar

14 April 2017
Cara Latihan Menulis dan Membaca
cara cepat latihan menulis dan membaca

14 April 2017
Kosa Kata Warna
mengenal warna

8 Maret 2017
Cara Menghafal Kosa Kata Bahasa Asing
menghafal kosa kata bahasa asing sangatlah penting namun kita harus tahu cara mudah untuk menghafalkannya.

Pembayaran

  • bni syariah
  • No.Rek : 0125471978

  • bank muamalat
  • No.rek : 6010009982

Customer Services

Tentang Kami

Lembaga Pendidikan Bahasa Arab Online Daarul Fikri berdiri sejak 2009